نمایش دادن همه 2 نتیجه

طرح گلیم بازوبندی،1-598-8

تومان120.000تومان150.000

طرح گلیم بازوبندی

در اندازه20سانتیمتر30سانتیمتر با رجشمار35 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع چاپ طرح اقدام کنید

طرح گلیم ساده،1-620-8

تومان120.000

طرح گلیم ساده

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار30 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع چاپ طرح اقدام کنید