نمایش دادن همه 7 نتیجه

طرح قالیچه لچ وترنج،801-10

تومان180.000تومان230.000

طرح قالیچه لچ وترنج

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار33 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

طرح گلیم بازوبندی،1-598-8

تومان120.000تومان150.000

طرح گلیم بازوبندی

در اندازه20سانتیمتر30سانتیمتر با رجشمار35 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع چاپ طرح اقدام کنید

طرح گلیم،379-20

تومان130.000

طرح گلیم

در اندازه50سانتیمتر75سانتیمتر با رجشمار30 چاپ نقشه شطرنجی کامل بصورت رنگی

قالیچه حاشیه بیضی،128-12

تومان180.000تومان250.000
قالیچه حاشیه بیضی در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار35 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح

قالیچه،1-103-12

تومان250.000

قالیچه

در اندازه90سانتیمتر135سانتیمتر با رجشمار30 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

نقشه قالیچه ،1-629-10

تومان200.000تومان220.000

نقشه قالیچه

در اندازه80سانتیمتر120سانتیمتر با رجشمار20 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید

نقشه هریس،632-10

تومان250.000تومان280.000

نقشه هریس

در اندازه100سانتیمتر140سانتیمتر با رجشمار25 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید