نمایش دادن همه 3 نتیجه

طرح قالی یزد،22-10

تومان350.000تومان630.000

طرح قالی یزد

در اندازه200سانتیمتر300سانتیمتر با رجشمار38 باتوجه به نوع محصول درخواستی از قسمت نوع طرح اقدام کنید

نقشه قالی برگ داسی کرمان،740-10

تومان250.000تومان350.000

نقشه قالی برگ داسی کرمان

در اندازه100سانتیمتر150سانتیمتر با رجشمار33 باتوجه به نوع محصول (نقشه عددی یا شطرنجی) از قسمت نوع چاپ طرح سفارش دهید